Laen ilma sissetulekuta ja laen ilma töökohata

Viimane uuendus: 10.11.2018

Teave

TF Bank on ennast tõestanud kui usaldusväärne ja kindel teenusepakkuja.

Laen ilma sissetulekuta, laen ilma töökohata, laen ilma palgatõendita või laen ilma konto väljavõtteta ei ole sugugi haruldased soovid. Ja kuigi neid küsitakse üsna sageli, siis on nende olemuses siiski oluline vahe, nii et esmalt on vaja selgeks teha, mis on nende mõistete erinevused:

  • Laen ilma palgatõendita tähendab seda, et inimene soovib võtta laenu, kuid ilma vajaduseta esitada laenuandjale tõendeid oma sissetulekust ehk palgast.
  • Laen ilma töökohata ja laen ilma sissetulekuta kõlavad sarnaselt, ent on siiski erinevad mõisted. Jah, mõlemad tähendavad seda, et laenu soovib võtta inimene, kellel puudub töökoht või sissetulek, mida nähakse sünonüümidena. Muidugi võib olla inimesel sissetulek ilma töökohata – kui sissetulek on passiivne nagu nt üüritulu – kuid reeglina käivad need kaks asja koos.
  • Laen konto väljavõtteta tähendab seda, et inimene soovib võtta laenu, kuid ei taha seejuures esitada oma konto väljavõtet, kust laenuandja saaks info sissetulekute ja väljaminekute kohta.
Vaata
Laenusumma:

500-10000€

Taotle
VaataLaenusumma:

300-5000€

Taotle

VaataLaenusumma:

30-3000€

Taotle
VaataLaenusumma:

50-3000€

Taotle
VaataLaenusumma:

50-4000€

Taotle

Tegu on kolme küllaltki erineva olukorraga. Lühidalt selgitades võib öelda, et laen ilma palgatõendita on küllaltki lihtne, kuigi see sõltub üksjagu soovitud laenust. Laen ilma töökohata ja laen ilma sissetulekuta on pisut keerulisem soov, mida tita, kuid siiski võimalik. Laen konto väljavõtteta on aga põhimõtteliselt võimatu. Lähemalt saab nende kohta lugeda allpool. Enne räägime aga sellest, miks peaks kellelgi tekkima soov võtta laenu ilma töökoha olemasoluta või ilma palgatõendit ning konto väljavõtet esitamata.

Põhjused

  • Poole aasta sissetuleku nõue – reeglina soovib laenuandja näha viimase poole aasta sissetulekuid, mis aitaksid määratleda majanduslikku seisu ja seda, kas Sa oled laenu andmiseks kõlbulik. Kui sissetulekud pole viimase poole aasta jooksul olnud piisavad, eelistatakse seda laenuandjale mitte näidata, sest see tähendaks, et laenu saamine pole võimalik või läheb raskemaks. Mõnikord ei soovi inimesed seda ka seetõttu näidata, et kuigi neil on sissetulek olemas, ei ole see laekunud arvelduskontole. Ehk kuigi sul on sissetulek olemas, pole selle kohta lihtsalt jälge maha jäänud. Selline kirjeldus kehtib nende inimeste kohta kes teevad mustalt tööd, ehk saavad palka ilma palgatulu ametlikult deklareerimata ja tööandja jätab selle pealt maksud maksmata.
  • Kulud on liiga suured – kui iga kuu lõppedes on krediitkaart miinuses ja arve nullis, on arusaadav, miks Sa soovid seda laenuandja eest varjata. Öeldakse, et laenumakse ei tohiks ületada 30% taotleja igakuistest tuludest. Kui aga seda vaba 30% ei olegi, oleks laenu tagasimaksmine ääretult keeruline nii või naa.
  • Privaatsusevajadus – on inimesi, kelle jaoks sissetulekud ja väljatulekud on privaatsed ning nad ei soovi seda infot teistega – k.a. laenuettevõtetega – jagada.
  • Kasiino külastamine – on levinud arvamus, et tihedalt kasiinos käimine on riskikäitumine ja võib vähendada võimalust laenu saada. Kindlasti ei ole probleemiks üksikud kasiinokülastused, sest lõppkokkuvõttes on tegu ikkagi meelelahutusega. Kui aga konto väljavõttelt joonistub välja mingi kindel muster ja võib tekkida mulje, et probleeme on sõltuvusega, on see igale laenuandjale häirekellaks.

Laen konto väljavõtteta

Kõik Eestis tegutsevad laenufirmad peavad järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet. Selles põhimõttes on ühtlasi sätestatud ka nõue laenuandjale, kes peab kontrollima laenutaotleja majanduslikku seisu. Kui majanduslik seis ei ole piisavalt hea, ei tohi ta laenu anda, et vältida laenuandja sattumist makseraskustesse. Seetõttu on konto väljavõtte küsimine ääretult oluline samm iga laenu protsessis. Selle sammu vahelejätmine ehk laen konto väljavõtteta on laenufirma jaoks seaduserikkumine ja Sinu jaoks enda ohtu seadmine.

Konto väljavõtte küsimine ja näitamise nõudeks seadmine ei ole laenuandjate välja mõeldud tüütu tegevus. Selline säte on paika pandud selleks, et kaitsta laenuvõtjat, et ta ei otsustaks impulsi ajel. Impulsiotsused ja laenu võtmine seda korralikult läbi mõtlemata, on võlgnevuste tekkimise peamiseks põhjuseks. Seetõttu ei saa enamikest firmadest laenu ilma konto väljavõtteta. Muidugi, mõni firma reklaamib, et see on võimalik, ent sellistesse laenuandjatesse tuleks Sul suure ettevaatusega suhtuda. Võttes laenu ettevõttelt, kes ei uuri selle kohta, kas Sa suudad laenu ka tagasi maksta, võid Sa langeda hoopis mõne kavala petuskeemi ohvriks.

Ettevõtteid, kes pakuvad laenu andmist ilma konto väljavõtte nägemise soovita, tuleks vältida!

Laen ilma sissetulekuta ja laen ilma töökohata

Laen ilma sissetulekuta ja laen ilma töökohata ei ole päris üks ja sama, kuigi esmapilgul need kõlavad sarnaselt. Töökoha puudumine ei pruugi tähendada seda, et puudub ka sissetulek. Seetõttu tutvustamegi esimesena seda, kuidas käib laen ilma töökohata aga olukorras, kus sissetulek on siiski olemas. Sissetulek võib tulla näiteks sotsiaaltoetustest, hüvitistest (nt vanemahüvitis) või ka passiivsest tulust (nt üüriturul korteri või maja üürimisest).

Reeglina tähendab töökohata ehk stabiilse sissetulekuta laenamine kõrgemaid intresse, mis omakorda muudab laenu tuntavalt kallimaks. Otsust võtta laen ilma töökohata, tuleks väga tõsiselt kaaluda ning pigem kaaluda oma sissetulekute suurendamist töö leidmise abil.

Laen ilma sissetulekuta võib veidike keerulisem olla. Kõik laenuandjad on huvitatud sellest, et laen makstakse tagasi kokkulepitud aja jooksul ning kokkulepitud mahus. Kui puudub regulaarne sissetulek, tekitab see laenuandjas muidugi kahtluseid, millest Sa laenu tagasi maksad. Laenu saamise tõenäosuse suurendamisel võib abiks olla järgnev:

  • Tagatisvara – Sul on olemas auto, kinnisvara või muu vara, mida laenuandja aktsepteerib tagatisena. See tähendab, et kui Sa ei suuda laenu tagasi maksta, saab laenuandja laenuraha siiski tagasi, sest tal on võimalik tagatis maha müüa. Samas tuleks aga selle valikuga ettevaatlik olla, sest kui laen jääb tagasi maksmata, jääd Sa ilma ka varast, mille tagatiseks andsid.
  • Käendaja – Sul on olemas piisava sissetulekuga inimene, kes on valmis käendajaks hakkama. Laenuandja saab end taaskord turvaliselt tunda, sest isegi kui Sul jäävad laenumaksed tegemata, saab tema laenu tagasi, sest käendaja peab laenumaksed üle võtma. Kaalu käendaja abil laenu võtmist hoolikalt ja veendu oma maksevõimes. Kindlasti ei soovi Sa teisele inimesele makseraskusi tekitada.

Laen ilma palgatõendita

Laen palgatõendita on võrdlemisi lihtne. Palgatõend on nimelt lihtsalt dokument, mille saab tööandjalt ja mis kinnitab, et sa oled nende juures töötanud ja märgitud summas palka saanud. Seda, mis on Su hetkeline kontoseis ning kuidas jagunevad tulud ja kulud, palgatõend ei näita.

Vaata
Laenusumma:

500-10000€

Taotle
VaataLaenusumma:

300-5000€

Taotle

VaataLaenusumma:

30-3000€

Taotle
VaataLaenusumma:

50-3000€

Taotle
VaataLaenusumma:

50-4000€

Taotle

Palgatõendit nõutakse reeglina suuremate laenude (nt kodulaen) taotlemisel, kuid kiirlaenu ja väikelaenu taotlemisel ei ole seda enamjaolt vaja. Põhjuseks on see, et palgatõendi saamine ja küsimine pikendab oluliselt laenuprotsessile kuluvat aega. Reeglina on seda vaja küsida tööandjalt või tööandja raamatupidajalt. Kiirlaenude ja väikelaenude eeliseks on aga just nimelt selle kiirus. Kui on vaja oodata tööpäeva alguseni ja selleni, et kellelgi oleks aega palgatõend kokku panna, on paljude inimeste jaoks juba väärtuslik aeg kaotsi läinud. Konto väljavõtte saab aga iga inimene ise kätte, logides  kas internetipanka või külastades pangakontorit.

Tagasi avalehele.